רשת בתי המדרש קישורים מומלצים אודות האתר צור קשר עזרה
bteiMidrash logo


עמוד ראשי > בלוגים

מאגר התכנים אשף דפי הלימוד שולחן העבודה שלי ארון הספרים אודות הרשת פורומים בלוגים

יום ראשון, 14 במרץ 2010

כל שלא אמרה - דרשה נשית לקראת "סדר נשים"

השבוע יתקיים בשדרות, סדר נשים של מרכז יעקב הרצוג. בסדר נקרא הגדה שנכתבה ע"י נשים וכולה דרשות מנקודות מבט נשיות על ההגדה המוכרת לכולנו. את הרעיון וההשראה לערב זה קבלנו מחברותינו ב"ניגון נשים" במדרשה באורנים.

והנה מה שכתבתי אני להגדה:

כל שלא אמרה שלושה אלו לא יצאה ידי חובתה ואלו הן: דג, אגוז ותפוז


דג על שום מה? על שום שנאמר: "וידגו לרוב בקרב הארץ", ואלו הן הנשים שמביאות פריון לעולם, ופריונן אינו רק פריון שבגוף אלא גם פריון שברוח, שרוחן פורה ומביאות גאולה לעולם שנאמר:
דרש רב עוירא בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים. בשעה שהולכות לשאוב מים, הקב"ה מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ובאות ושופתות שתי קדירות אחת של חמין ואחת של דגים, ומוליכות אצל בעליהן לשדה, ומרחיצות אותן, וסכות אותן, ומאכילות אותן, ומשקות אותן, ונזקקות להן בין שפתים. שנאמר: אם תשכבון בין שפתים (תהלים ס"ח, י"ד)... וכשנגלה הקב"ה על הים הם הכירוהו תחלה שנאמר זה אלי ואנוהו" (תלמוד בבלי, סוטה י"א ע"ב).
ובזכותו של דג זה יזכו הנשים כולן לפרות בבשר ולפרות ברוח כנשות בני ישראל במצרים, ולהביא גאולות לעולם.


אגוז על שום מה? על שום צורתו שנדמית למוחו של אדם, לומר מה אגוז זה שאנו אוכלות שחומרים מחיים ממלאים את כולו וטעמו כטעם גן עדן, כן מוחנו מלא במחשבות מחיות שכטעמן זוכים צדיקים לטעום בגן העדן, ואין אנחנו רשאיות להסתיר מחשבות אלו בעולם הזה, כדי שיזכו אותנו ואת קהילותינו להגיע לעולם הבא. שנאמר: אֶל-גִּנַּת אֱגוֹז יָרַדְתִּי, לִרְאוֹת בְּאִבֵּי הַנָּחַל; לִרְאוֹת הֲפָרְחָה הַגֶּפֶן, הֵנֵצוּ הָרִמֹּנִים (שיר השירים ו/יא), נשים המגלות את שבגינת האגוז שלהן, גורמות לנחלים שיזרמו, לפרחים שיפרחו ולפירות שיבשילו.


תפוז על שום מה? על שום אותו רב בגלות אמריקה, שבימים רחוקים שבהם נפקד קולן של נשים מבתי הכנסת ואפילו בבתי הכנסת של אחינו הרפורמים, ולא היו משמשות בקודש בבתי הכנסת כלל, ואותו הרב שלא רצה לשנות ממנהגו הכריז: אין מקומן של נשים בקדמת בית הכנסת כשם שאין מקומו של התפוז בליל הסדר. על כן גזרו חכמותינו שיונח תפוז באמצעו של שולחן הסדר לומר לכולנו, מה תפוז זה מצא את מקומו בשולחן הסדר, אף אנו ובנותינו בנות בנותינו נזכה למצוא מקומנו בבית הכנסת, ובכל אתר ואתר, ומוחנו הטוב ופריוננו המבורך יברכו את באי בית הכנסת ובאי העולם, ונאמר אמן.


תגובה 1: